Literatuur
icoon instrumenten

Drie factoren voor het tot stand komen van educatief partnerschap binnen de VVE

Welke factoren zijn van invloed op een succesvol educatief partnerschap tussen ouders en VVE-locaties? Deze studie wijst drie factoren aan: relaties op meerdere niveaus, een warme omgeving en ouders informeren over VVE en onderwijs.

Inhoud

Educatief partnerschap tussen ouders en de VVE-locatie is gelinkt aan schoolprestaties en sociale competenties van kinderen. Hierom is het belangrijk om te onderzoeken hoe dit partnerschap tot stand kan komen. In deze studie is een Amerikaanse VVE-locatie onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd onder ouders van kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar oud. De onderzoekers hebben geobserveerd tijdens breng- en haalmomenten en hebben interviews afgenomen met ouders en pedagogisch medewerkers. Uiteindelijk vinden de onderzoekers drie belangrijke factoren voor het tot stand komen van educatief partnerschap binnen de VVE.

Relaties op meerdere niveaus

De onderzoekers noemen als eerste factor ‘multidimensionale relaties’. Dit houdt in dat de relatie tussen pedagogisch medewerkers en ouders verder gaat dan alleen communicatie over de prestaties en het gedrag van het kind in de VVE-groep. Er is naast communicatie over het gedrag van het kind ook goede en open communicatie met ouders over activiteiten en pedagogisch medewerkers hebben het ook met ouders over de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast informeren pedagogisch medewerkers ouders over hoe zij thuis hun kinderen kunnen stimuleren en hebben ouders, door formele ouderparticipatie invloed op het beleid van de VVE-locatie. Ouders mogen meebeslissen over wat er op de VVE-locatie gebeurt, en de input van ouders wordt actief gevraagd en gewaardeerd.

Warme omgeving

Volgens de onderzoekers kunnen bovenstaande multidimensionale relaties alleen tot stand komen in een warme, verwelkomende omgeving. De pedagogisch medewerkers heten ouders en kinderen van harte welkom, en ook de ruimte moet aantrekkelijk en huiselijk ingericht zijn. 

Energie steken in het informeren van ouders over VVE en school

De laatste factor die de onderzoekers vinden, is het informeren van ouders over VVE en school. Om goed partnerschap te creëren, hebben ouders kennis nodig van de VVE en het onderwijs. Hoe meer nut ouders inzien van de VVE, hoe meer zij ook willen investeren in de educatie van hun kind. 

Aanbevelingen

Voor goed partnerschap met ouders, moeten VVE-locaties investeren in relaties met ouders op verschillende niveaus, een verwelkomende, warme omgeving creëren en ouders informeren over VVE en school.

Ga naar artikel