Instrumenten
icoon instrumenten

Taalschatten

Ouders hebben de kennis en handvatten nodig om kinderen de taalbasis te geven die ze nodig hebben. Zo voorkomen we (taal)achterstanden later en schuiven we problemen niet door naar een volgende (levens)fase. Taalschatten gaat de vicieuze cirkel doorbreken. Op de website www.taalschatten.nl kan je lezen over de structurele aanpak waardoor alle kinderen op het juiste taalniveau aan de basisschool kunnen beginnen.

Beschrijving

Op de website taalschatten.nl vind je informatie over de verschillende fasen voor de aanpak van Taalschatten. Op dit moment is de pilotfase bezig, daarna volgt de opschaling. Tilburg University voert wetenschappelijk onderzoek uit naar welke variabelen concreet in de interactie tussen Nederlandse ouders en hun jonge kinderen bijdragen aan een goede taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Onder meer aan de hand van desk research en veldonderzoek.

Het onderzoek leidt tot een evidence based toolkit met tips en trucs. Hiermee kunnen ouders en spelers rond ouders en hun kind succesvol aan de slag met taalverwerving- en ontwikkeling.

Het doel is dat heel Nederland weet van het belang van taalverwerving- en ontwikkeling van de jongste kinderen, en de rol die ouders hierin spelen. Daarom maken ze een communicatieplan waarmee ze Taalschatten zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten. Ook werken ze aan de uitbreiding van het aantal gemeenten. Daarmee bereiken ze meer professionals die met het thema aan de slag kunnen.

Zoek je tips om met taalontwikkeling aan de slag te gaan? Op de website staan de 5 Gouden Taaltips die je helpen om samen met je kind aan taal te werken:

1. Maak contact
2. Praat duidelijk
3. Onderzoek samen
4. Stel vragen
5. Praat samen

Bij de Taaltips staan verdiepende filmpjes en achtergrondliteratuur. Ga voor meer informatie naar www.taalschatten.nl en bekijk de Toolkit.

Ga naar instrument