PO/VO Deelscan

icoon literatuur

Omgaan met (super)diversiteit

Binnen de omgeving van de school is er een grote verscheidenheid aan sociale en culturele achtergronden en uiteenlopende verwachtingen ten opzichte van opvoeding en onderwijs. Voor een succesvolle samenwerking met ouders dient een schoolklimaat dan ook gericht te zijn op de cultuur van alle gezinnen. Kennis over culturen, de omstandigheden waarin gezinnen leven en opvoedingsdoelen is hiervoor noodzakelijk. Van belang zijn hoge maar realistische verwachtingen van de capaciteiten van ouders en van hun kinderen. Heldere communicatie over de verwachtingen over en weer met betrekking tot de rolverdeling tussen ouders en school en maatwerk is daarbij cruciaal.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Wat verstaat u onder diversiteit binnen uw organisatie?

  2. 2. Hoe kijkt u aan tegen diversiteit en het samenwerken met ouders van verschillende achtergronden?

  3. 3. Hoe krijgt u zicht op de diversiteit van de ouderpopulatie?

  4. 4. Voor laagtaalvaardige en/of anderstalige ouders is de drempel om uw organisatie binnen te komen vaak groter. Welke acties onderneemt u om deze ouders te betrekken en passend te ondersteunen?

  5. 5. Wat doet uw organisatie om aandacht te hebben voor ouders van verschillende (culturele) achtergronden?

  6. 6. Hoe gaat u om met ‘afwezige’ of ‘onzichtbare’ ouders?

  7. 7. Geeft u praktische adviezen mee aan medewerkers om alle ouders te bereiken?