PO/VO Deelscan

icoon literatuur

Interprofessionele samenwerking

De hoofdpartners binnen educatief partnerschap zijn ouder(s), kind en school. Ook andere partijen in de wijk kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van het kind: zorgadviesteams en wijkteams, maar ook muziek- of sportverenigingen en zelforganisaties uit de buurt. Weten welke partijen betrokken zijn bij het kind en welke rol zij spelen, en waar mogelijk met hen samenwerken, kan een belangrijke toevoeging zijn voor de blik op het kind en het partnerschap tussen ouders en school.

U kunt per vraag meerdere antwoorden aanvinken.
  1. 1. Met welke externe partijen in de wijk (zorgteam, school, zelforganisatie, sportvereniging, huiswerkinstituut, buurthuis etc.) werkt u samen?

  2. 2. Wat verwacht u te bereiken door samen te werken met partijen in de wijk?

  3. 3. Hoe ziet u samenwerking met externe partijen in de wijk in het kader van educatief partnerschap?

  4. 4. Welke visie heeft u op het delen van informatie (met toestemming van de ouders) over de leerling- en ouderpopulatie met externe partijen?

  5. 5. Hoe regelt u de informatie-uitwisseling met externe partijen?

  6. 6. Hoe faciliteert uw organisatie het leren/de ontwikkeling van het kind buiten het reguliere aanbod?

  7. 7. Bestaat er een inhoudelijke relatie tussen de activiteiten binnen uw organisatie, thuis en met partijen?

  8. 8. Hoe krijgen opeenvolgende activiteiten met partijen vorm binnen uw organisatie?

  9. 9. Wat onderneemt uw organisatie om verbinding te leggen tussen uw organisatie en activiteiten in de wijk?

  10. 10. Betrekt u vrijwilligers bij de ondersteuning van ouders?