Literatuur
icoon instrumenten

In vaste netwerken samenwerken rondom leerlingen

Hoe kunnen actoren rondom het kind samenwerken?  De auteurs pleiten voor samenwerking in vaste netwerken. Die netwerken zorgen ervoor dat de verschillende actoren zich verantwoordelijk voelen voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen.

Inhoud

In deze literatuurstudie gaan de auteurs in op manieren waarop diverse actoren rondom kinderen kunnen samenwerken. Geconstateerd wordt dat er steeds vaker kinderen zijn met risico op onderwijsachterstanden en op problemen met gedrag en emoties. Scholen kunnen deze problemen niet alleen oplossen, maar moeten samenwerken met maatschappelijk werkers, schoolpsychologen, verpleegkundigen, paraprofessionals, wijk- en buurtinstellingen, ouders, familie en de leerlingen zelf. 

Verschillende vormen van samenwerking worden op een rijtje gezet:

  • Samenwerking binnen de school: er zijn al diverse manieren waarop binnen scholen wordt samengewerkt tussen leerkrachten en ondersteuners: schoolmaatschappelijk werkers en leraren werken samen als het gaat om de geestelijke gezondheid van leerlingen door gedragsveranderingsplannen en specifieke aanpakken in de klas op elkaar af te stemmen. Of voor kinderen met een beperking zijn er speciaal-onderwijsteams bestaande uit taal-spraakexperts, maatschappelijk werkers, schoolpsychologen, gedragsspecialisten.
  • Samenwerking tussen organisaties en beroepsgroepen: omdat de missie van scholen (goed onderwijs bieden) onder druk komt te staan door problemen zoals armoede, gedragsproblemen, familieconflicten en andere stress factoren, zoeken scholen de samenwerking met andere organisaties met specifieke expertise (kindermishandeling, mentoring, etc.).
  • Samenwerking met ouders: ouders worden gezien als full-time partners van de leraren bij het proces om te bepalen wat een kind nodig heeft aan (extra) ondersteuning.
  • Samenwerking net de gemeenschap: ouders, jongeren, oudere volwassenen, leiders van de gemeenschap, scholen, jeugdzorg, stadsbestuur etc. werken allemaal samen aan een gezonde ontwikkeling van de leerling en aan diens leerproces.

De auteurs geven een aantal voordelen van succesvolle samenwerking en pleiten ervoor om samenwerking te bestendigen in vaste netwerken. Die zorgen ervoor dat de verschillende actoren zich verantwoordelijk voelen voor een gezonde ontwikkeling van leerlingen, zodat uiteindelijk ook scholen succesvoller worden in hun streven om kinderen te laten leren.

Ga naar artikel