Literatuur
icoon instrumenten

Het verband tussen ouderbetrokkenheid en  schoolprestaties

In hoeverre is spontane ouderbetrokkenheid van invloed op de schoolprestaties van kinderen? Deze studie laat zien dat de leerprestaties van kinderen met een laag SES verhogen als ouders zowel thuis als op school actieve betrokkenheid tonen.

Inhoud

Dit literatuuronderzoek laat zien hoe ouderbetrokkenheid en educatieve ondersteuning door ouders invloed hebben op de leerresultaten van kinderen op school en de mate waarin zij zich aan school kunnen aanpassen. Twee soorten onderzoek zijn in de review opgenomen: studies met de focus op de invloed van spontaan optredende ouderbetrokkenheid op schoolprestaties van de kinderen; en studies van interventies om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Uit de onderzoeken naar de invloed van spontaan optredende ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties van kinderen blijkt dat:

  • ouderbetrokkenheid veel vormen heeft: goed ouderschap thuis, intellectuele stimulering, contact met school, participatie op school, etc.;
  • ouderbetrokkenheid een grote invloed op de schoolprestaties heeft;
  • ouderbetrokkenheid thuis directer, blijvender en dieper is en daardoor significant effectiever is dan ouderbetrokkenheid op school;
  • de mate van ouderbetrokkenheid positief gerelateerd is aan sociale status en het onderwijsniveau van de moeder;
  • de effecten van ouderbetrokkenheid op de schoolprestaties kleiner worden naarmate het kind ouder wordt;
  • alleenstaand ouderschap, problemen met de psychosociale gezondheid en materiële armoede een negatieve impact hebben op ouderbetrokkenheid;
  • de impact van ouderbetrokkenheid in alle etnische groepen gelijk is.

Er is een scala aan activiteiten ter vergroting van ouderbetrokkenheid, zoals trainingen voor ouders, het versterken van de link tussen de school en ouders en educatieve programma’s voor gezinnen en de gemeenschap. In tegenstelling tot het onderzoek naar de spontane ouderbetrokkenheid, is het onderzoek van de interventies technisch nog zwak. Op basis hiervan is het niet mogelijk om de invloed op de onderwijsprestaties van de kinderen te beschrijven. Dit betekent niet dat de activiteiten niet werken, er zijn namelijk wel degelijk positieve uitkomsten van gebruikersonderzoeken.

Aanbevelingen

De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs blijkt ontzettend belangrijk voor de prestaties van de kinderen, belangrijker dan de schoolkwaliteit, het sociale milieu of het onderwijsniveau van de ouders.

Ga naar artikel