Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van stress op gedrag van kinderen uit Nederlandse en Turkse gezinnen

Leidt stress in het gezin tot meer externaliserende gedragsproblemen bij peuters? Hoe kun je als professional rekening houden met de thuissituatie van het kind? Dit onderzoek geeft inzicht in de invloed van stress binnen Turkse en Nederlandse gezinnen en laat zien dat stress kan leiden tot moeilijkheden in de opvoeding. 

Inhoud

Dit onderzoek gaat in op gezinsstress en opvoedingsvaardigheden, en hoe dit in verband staat tot externaliserende gedragsproblematiek van 2-jarige kinderen. Eerder onderzoek toont aan dat in gezinnen met veel stress en onenigheid, eerder sprake kan zijn van externaliserende gedragsproblematiek bij peuters, zoals ongehoorzaamheid en boos zijn. De onderzoekers vragen zich af of er verschillen zijn in dit effect wanneer de migratieachtergrond van gezinnen mee wordt genomen. Vanwege het hoge aantal Turkse immigranten in Nederland wordt deze groep specifiek onderzocht. 

Meer stress door integratie of ervaren verschillen met thuiscultuur

De verwachting is dat kinderen van deze tweede generatie immigranten uit Turkije stress kunnen ervaren door hun integratieproces of de ervaren verschillen met de thuiscultuur. Zij kunnen stress ervaren doordat zij soms het gevoel hebben tussen hun traditionele familiewaarden en de Nederlandse waarden in te zitten. Het vasthouden aan hun eigen cultuur en het aanpassen aan de Nederlandse cultuur kan leiden tot stress bij deze jonge ouders. Deze stress heeft invloed op hun opvoeding en kan daardoor leiden tot gedragsproblemen bij hun kinderen. 

Meer stress leidt tot meer gedragsproblemen

Het onderzoek toont aan dat in gezinnen met veel stress en onenigheid, eerder sprake kan zijn van externaliserende gedragsproblemen bij peuters. De resultaten laten zien dat Turkse moeders een hoger dagelijks stressniveau en onenigheid in hun huwelijk rapporteerden dan Nederlandse moeders. Er was geen verschil in hoe Nederlandse en Turkse moeders hun eigen opvoedingsvaardigheden en het gedrag van hun peuters zien. Nederlandse en Turkse moeders rapporteerden dezelfde hoeveelheid externaliserende gedragsproblemen bij hun peuters. In beide groepen werd aangetoond dat meer gezinsstress tot meer externaliserende gedragsproblemen leidt. Onder Turkse moeders werd ook geconstateerd dat moeders die sterker verbonden waren met de Turkse cultuur, minder dagelijkse stress en minder onenigheid in hun huwelijk ervaren. 

Aanbevelingen

Voor professionals is het belangrijk dat zij zich ervan bewust zijn dat kinderen uit gezinnen met een migratieachtergrond mogelijk een thuissituatie hebben met meer stress, en de gevolgen die dit kan hebben voor het gedrag van kinderen. Het is belangrijk je ervan bewust te zijn dat emotionele verbinding met de eigen cultuur van belang is voor gezinnen en een positieve invloed heeft op de thuissituatie. Een sterke emotionele verbinding met de eigen cultuur leidt niet tot een minder sterke binding met de Nederlandse cultuur. 

Ga naar artikel