Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van integraal ouderbetrokkenheidsbeleid op vroege taalontwikkeling 

Hoe kan de schoolrijpheid van peuters met een achterstand worden bevorderd? Dit onderzoek laat zien dat een integrale aanpak, met o.a. aandacht voor educatief partnerschap, autonomie en repsonsieve interactie, een positief effect op hun taalontwikkeling.

Inhoud

In deze studie is het effect van een ouderbetrokkenheidsinterventie gericht op het stimuleren van schoolrijpheid van peuters met een achterstand onderzocht. Er is met name gekeken naar het effect van de interventie op taal en geletterdheid. De interventie heet Getting Ready en is gericht op het stimuleren van de schoolrijpheid van kinderen in de voorschool. Het is een integrale aanpak gericht op de vaardigheden die kinderen nodig hebben op school. De interventie ondersteunt en versterkt ouderbetrokkenheid en het educatief partnerschap tussen ouders en de voorschool.

Interactie, autonomie en educatief partnerschap

De interventie stimuleert de ontwikkeling en de leeropbrengsten van peuters door (1) ouders te leren warm en responsief te zijn in de interacties met hun kinderen, (2) ouders de autonomie van hun kinderen te laten stimuleren en (3) educatief partnerschap te realiseren tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders. Dat laatste gebeurt door de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van het kind te benadrukken. 

Integrale aanpak heeft effect

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die meededen aan de Getting Ready interventie sneller vooruit gingen in hun taalontwikkeling en geletterdheid dan kinderen die niet meededen. De kinderen die meededen aan de interventie groeiden in twee jaar tijd meer in hun taalontwikkeling dan de kinderen die niet meededen. De interventie had extra effect op kinderen met een taalachterstand en kinderen die bij de start van de voorschool de taal nog niet spraken (thuis werd een andere taal gesproken). Deze kinderen groeiden nog harder in hun taalontwikkeling in twee jaar dan alle andere kinderen. 

Aanbevelingen

De resultaten van het onderzoek laten zien dat betrokkenheid van ouders bij de voorschool effect heeft op de taalontwikkeling en de ontwikkeling van de geletterdheid die kinderen op de voorschool doormaken. Concreet kun je als PM'er op de volgende zaken letten:
1. Stimuleer ouders om hun kinderen autonoom te laten spelen, zonder teveel bemoeiens.
2. Stimuleer ouders tot warme en responieve interactie met hun kinderen.
3. Probeer bij ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leren van kinderen te benadrukken.

Ga naar artikel