Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van de bemoeienis van moeder op het autonome spel van kinderen

Hoe vormt de relatie tussen moeder en kind zich wanneer moeder zich bemoeit met het spel van het kind? Is het effect van bemoeienis anders als moeder zich liefdevol opstelt? Dit onderzoek laat onder andere zien dat kinderen een meer negatieve houding tegenover hun moeder ontwikkelen wanneer zij zich opdringt.

Inhoud

Deze studie gaat in op de relatie tussen moeders en kinderen, en wat het betekent voor deze relatie als moeders zich bemoeien met het spel. Bemoeienis in deze studie betekent dat de moeder het zelfstandige spel van het kind overneemt of onderbreekt en daarbij het kind stuurt, in plaats van het kind zelfstandig te laten spelen. De moeder gebruikt dan bijvoorbeeld ook veel dwingend taalgebruik. Het gaat hier dus om moeders die het spel zodanig domineren dat het kind niet meer zelf kan beslissen over de inhoud en het tempo van het spel. Het gevolg hiervan kan zijn dat het kind dichtslaat, gestrest raakt of gevoelens van incompetentie ervaart. Dit kan verregaande gevolgen voor de ontwikkeling van het kind hebben, vooral als het kind naast deze bemoeienis en controle geen liefde ervaart. Daarom is ook specifiek onderzocht of een liefdevolle houding van moeder hier verschil in maakt. 

Meer bemoeienis leidt tot een negatievere houding

In deze studie wordt onderzocht hoe bemoeienis van de moeder tijdens het spelen van hun 15 maanden oude kinderen gevolgen heeft voor hun relatie. In het onderzoek is gekeken naar of deze bemoeienis kan voorspellen of kinderen een negatieve houding, minder betrokkenheid en minder comfort ten aanzien van hun moeder ervaren wanneer de kinderen ongeveer 25 zijn maanden oud zijn. Aan dit onderzoek deden Amerikaanse moeders met verschillende culturele achtergronden mee: Afro-Amerikaanse, Mexicaans-Amerikaanse en Europees-Amerikaanse moeders. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat bemoeienis van moeder leidt tot een negatievere houding van het kind tegenover zijn of haar moeder. Bemoeienis betekent daarnaast alleen in Europees-Amerikaanse gezinnen een lage betrokkenheid van kinderen bij hun moeders. Alleen bij Afro-Amerikanen was een liefdevolle houding van invloed op de houding van het kind ten aanzien van zijn of haar moeder. Al met al werkt een moeder die zich opdringt aan haar kind uiteindelijk aan een negatieve relatie met haar kind. 

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien dat het belangrijk is om mee te nemen uit wat voor gezin een kind komt. En met betrekking tot de liefdevolle houding van moeders: bedenk dat in sommige culturen een warme band tussen moeder en kind gebruikelijker én belangrijker is dan in andere culturen. Hoe dan ook is bij de meeste kinderen bemoeienis niet te compenseren door een liefdevolle houding. Het belang van zelfstandig en autonoom spel wordt door dit onderzoek daarom onderstreept. Ook voor professionals in de praktijk is dit relevant, zowel in hun eigen werk met de kinderen, als in de adviezen die zij ouders geven voor thuis. Wees je ervan bewust wat bemoeienis kan veroorzaken en praat hierover met ouders. 

Ga naar artikel