Literatuur
icoon instrumenten

Het effect van contact zoeken met ouders op hun betrokkenheid en de prestaties van hun kinderen

De twee belangrijkste leeromgevingen van jonge kinderen zijn thuis en (voor)school. De mate waarin de twee omgevingen overlappen (bijvoorbeeld door goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers) beïnvloedt het schoolsucces van kinderen. In deze studie is onderzocht wat het effect is van het contact zoeken met ouders op hun betrokkenheid en de schoolprestaties van hun kinderen. 

Inhoud

De twee belangrijkste leeromgevingen van jonge kinderen zijn thuis en (voor)school. Kinderen worden beïnvloed door de interacties binnen en connecties tussen deze omgevingen omgevingen. De mate waarin de twee omgevingen overlappen (bijvoorbeeld door goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers) beïnvloedt het schoolsucces van kinderen.

Volgens deze theorie zouden scholen die meer contact maken met ouders, meer overlap creëren tussen thuis en school, waardoor kinderen beter zouden presteren op school. Deze onderzoekers hebben bekeken of dit inderdaad zo is. De onderzoekers maakten gebruik van een database waarin de ontwikkeling van kinderen en hun ouders een jaar gevolgd werden (Early Childhood Longitudinal Study). Deze database bevat de gegevens van ongeveer 21.000 peuters van 1000 verschillende VVE-locaties in de Verenigde Staten. 

Ten eerste hebben de onderzoekers gekeken of er op scholen die meer contact zoeken met ouders ook meer ouderbetrokkenheid is. Uit het onderzoek blijkt dat er op de scholen die meer activiteiten organiseren en meer doen om gezinnen te betrekken, meer ouderparticipatie is. Ouders doen vaker mee aan activiteiten op school. De ouders op deze scholen blijken echter niet meer betrokken thuis en zij hebben ook geen hogere verwachtingen van hun kind op het gebied van onderwijs.

De onderzoekers denken dat dit vooral te maken heeft met de aard van de activiteiten die scholen ondernamen om contact te maken met ouders. Dit waren vooral evenementen en overleggen op school. Misschien dat andere manieren van contact zoeken, bijvoorbeeld huisbezoeken of een belronde langs ouders, wel effect hebben op de betrokkenheid van ouders thuis en de verwachtingen van de onderwijsprestaties van hun kinderen. 

Hierna is gekeken of dit contact zoeken met ouders ook verband houdt met betere schoolprestaties van kinderen. Op de scholen waar actief contact werd gezocht met ouders, gingen kinderen harder vooruit in hun taal- en rekenvaardigheden. Dit komt waarschijnlijk doordat er meer overlap is tussen de omgeving thuis en op school en doordat scholen die meer contact hebben met ouders ook een positiever schoolklimaat hebben. 

Aanbevelingen

Contact hebben met ouders, verhoogt hun participatie op de VVE-groep en veroorzaakt betere prestaties van hun kinderen. Het is dus belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders en ouderavonden en -evenementen te organiseren. Om ook de betrokkenheid thuis te stimuleren zijn andere vormen van contact nodig, bijvoorbeeld een belronde langs ouders of huisbezoeken. 

Ga naar artikel