Literatuur
icoon instrumenten

Het belang van samenwerking voor een soepele overgang van voorschool naar school

In hoeverre zorgt samenwerking tussen basisschoolleerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen voor een soepele overgang van voorschool naar school? Goede relaties en duidelijke communicatie tussen alle betrokkenen en duidelijke communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen.

Inhoud

Bij de overgang van voorschool naar school verandert de omgeving van kinderen. Ze komen terecht in een klas met nieuwe kinderen en een nieuwe leerkracht. Daarbij wordt er ook nog ander gedrag van deze kinderen verwacht. Voor veel kinderen is deze periode van verandering moeilijk. Om ervoor te zorgen dat elk kind zich succesvol kan ontwikkelen op school, is een breed ondersteuningsnetwerk nodig met de betrokken professionals, ouders en kinderen. 

Continuïteit en overgangsactiviteiten

Uit het literatuuronderzoek blijkt allereerst dat de overgang van voorschool naar school beter gaat als er continuïteit in de leerervaring van kinderen zit. Door goede samenwerking kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrachten ervoor zorgen dat er continuïteit ontstaat in de (les)programma’s waardoor de overgang minder ingrijpend is. Een tweede manier om de overgang te versoepelen is door overgangsactiviteiten te doen (peuters gaan bijvoorbeeld een uurtje wennen in de kleuterklas). Een voorwaarde voor de effectiviteit van deze overgangsactiviteiten is dat de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de kleuterklas dit goed afstemmen en ouders op de hoogte houden van hoe het gaat. 

Goede relaties en duidelijke communicatie bevorderen overgang

Daarnaast blijkt dat de overgang van voorschool naar school soepeler gaat als de voorschool en de school goed samenwerken. Deze goede samenwerking valt of staat met de relaties tussen ouders en leerkrachten. Positieve relaties bevorderen de samenwerking, communicatie en wederzijds respect tussen ouders, leerkrachten en kinderen. Bovendien zorgen deze positieve relaties voor meer betrokkenheid van ouders bij de overgang van voorschool naar school. Ook blijkt dat meer communicatie tussen de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders, de overgang versoepelt. Het helpt kinderen als ouders goed op de hoogte zijn van hoe het met hun kind gaat voor, tijdens en na de overgang van voorschool naar school. Een goede informatieoverdracht van pedagogisch medewerker naar leerkracht is dan ook belangrijk. Als bij deze overdracht de ouders worden betrokken, moedigt het hen aan om meer betrokken te zijn bij de overgang van voorschool naar school. Als ouders de juiste tools en informatie krijgen, raken zij ook meer betrokken bij de rest van de schoolcarrière van hun kind. 

Aanbevelingen

Betrek ouders bij de informatieoverdracht en eventuele wenactiviteiten. Zorg dat ouders op de hoogte zijn van hoe het met hun kind(eren) gaat voor, tijdens en na de overgang van voorschool naar school.

Ga naar artikel