Literatuur
icoon instrumenten

Helpen bij huiswerk: wat levert het op?

Op welke manieren kunnen ouders helpen bij het huiswerk van hun kinderen? Deze studie laat zien dat ouders niet alleen kunnen helpen bij het leerproces van hun kinderen, maar dat hulp bij huiswerk ook het nodige zelfvertrouwen bij kinderen geeft.

Inhoud

Dat de betrokkenheid van ouders bij het maken van huiswerk van hun kinderen een positieve invloed heeft, is door meerdere studies aangetoond. Het blijft echter vaak onduidelijk wat de precieze bijdrage van ouders is, op welke manier ze dat doen en op welke gebieden het precies effect heeft. Deze studie analyseert de literatuur over ouders en hun hulp bij huiswerk, en komt tot een preciezer model.

Waarom helpen ouders bij het huiswerk van hun kinderen?

Dit lijkt een open deur, maar er spelen verschillende factoren bij het beantwoorden van deze vraag. Ten eerste geloven ouders dat ze betrokken zouden moeten zijn omdat het belangrijk is voor de educatie van hun kind. Ten tweede geloven ze dat hun bijdrage positief kan zijn, ook al zijn ze onzeker over hun eigen kunnen en vaardigheden (intrinsieke motivatie. Tot slot helpen ze omdat ze daartoe uitgenodigd worden door kinderen en leraren (extrinsieke motivatie).

Wat doen ouders als ze helpen met het maken van huiswerk?

De activiteiten die ouders kunnen uitoefenen bij het helpen maken van huiswerk, zijn enorm divers. Ouders kunnen meehelpen met huiswerktaken die het kind krijgt, maar ouders kunnen kinderen ook metastrategieën aanleren, bijvoorbeeld het leren plannen: het huiswerk in behapbare brokken opdelen zodat het niet alles in één keer maakt. Tot slot kunnen ouders ook een grote rol spelen bij het ontwikkelen van leerstrategieën en de waarde van leren (bijvoorbeeld voor de toekomst) in laten zien. Bij het helpen spelen modelling en positieve bekrachtiging een grote rol. Modelling houdt in dat een kind leert door te observeren (in dit geval van de ouder die iets voordoet) en positieve bekrachtiging houdt in dat ouders hun kinderen expliciet laten zien dat bijvoorbeeld een bepaalde manier van leren leidt tot een goed resultaat.

Op welke gebieden heeft het helpen bij het maken van huiswerk invloed?

Vaak wordt gedacht dat hulp bij huiswerk een direct gevolg heeft op de directe leerresultaten op toetsen etc. Dit wordt echter door sommige studies wel en door anderen weer niet aangetoond. Het verband is veel sterker met de attitudes van leerlingen over huiswerk, hun perceptie van hun eigen kunnen en hun competentie en het ontwikkelen van leerstrategieën.

Aanbevelingen

De informatie in deze studie laat zien dat ouders op veel verschillende manieren thuis bij het huiswerk betrokken kunnen zijn. Het is belangrijk dat scholen het stimuleren, ook al voelen ouders zich onzeker. De scholen zouden bijvoorbeeld een informatie-avond kunnen organiseren over begeleiding van huiswerk thuis. Waar focus je op? Alleen de antwoorden op de vragen? Of ook hoe je tot een antwoord komt? En waarom maak je als kind eigenlijk huiswerk? Al deze zaken zijn goed om expliciet te behandelen, zodat ouders zelfverzekerd zijn en goed beslagen ten ijs komen als ze hun kinderen willen helpen.

Ga naar artikel