Literatuur
icoon instrumenten

De invloed van interactief huiswerk op ouderbetrokkenheid en leerprestaties

Onderzoek naar de effecten van een wekelijkse vorm van interactief huiswerk voor het vak science op ouderbetrokkenheid bij het huiswerk, leerlingprestaties en attitudes over huiswerk. Met deze aanpak (TIPS, Teacher Involves Parents in Schoolwork) is de ouderbertrokkenheid groter en maken leerlingen opgaven beter. 

Inhoud

Deze aanpak (TIPS, Teacher Involves Parents in Schoolwork), waarbij leraren ouders betrekken, wordt vergeleken met de meer gangbare vorm van huiswerk geven, waarbij er geen specifieke aanwijzingen aan ouders worden gegeven. Bij de leerlingen die met TIPS werken is de ouderbetrokkenheid groter. Ouderbetrokkenheid leidde tot het maken van meer opdrachten (ook bij de controlegroep). TIPS-leerlingen hadden vaker correct gemaakte opgaven en hogere punten voor science.

In dit onderzoek is gekeken naar wat het effect is van een bepaalde aanpak van interactief huiswerk voor het vak science op ouderbetrokkenheid bij het huiswerk, leerlingprestaties en attitudes over huiswerk. In deze aanpak (TIPS, Teacher Involves Parents in Schoolwork) betrekken leraren de ouders. 

Een van de aanleidingen voor dit onderzoek was het gegeven dat leraren te weinig informatie delen met ouders over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen bij het maken van huiswerk. Leerlingen kregen naar eigen zeggen 1 tot 3 keer per week hulp van hun ouders, terwijl de leraren maar 1 of 2 keer per maand aan de leerlingen vroegen of die hun ouders wilden vragen te helpen bij het huiswerk. Een andere aanleiding was eerder onderzoek naar ouderlijke hulp bij huiswerk, waarin negatieve resultaten werden gerapporteerd: ouders die helpen omdat hun kind dan sneller klaar is, ouders die hun kind te weinig zelfstandig laten werken, of ouders die de stof alleen maar complexer maken. De onderzoekers wijten dit aan het gebrek aan informatie over huiswerk vanuit school.

TIPS is ontwikkeld om interactie tussen leerlingen en ouders te bevorderen. Ouders krijgen een rol bij de diverse opdrachten. Bijvoorbeeld: leerlingen bespreken de resultaten van een science-opdracht met een gezinslid. Leraren leren om opdrachten te formuleren die juist de interactie thuis bevorderen. 

Uitkomsten: TIPS zorgt voor meer betrokkenheid thuis bij science-huiswerk, omdat ouders concrete aanwijzingen krijgen hoe zij kunnen bijdragen. Ouders waarderen dit, en geven aan dat het een goede manier was om op de hoogte te blijven van wat er zich op school afspeelt. Deze aanpak leidde er ook toe dat leerlingen meer huiswerk inleverden, dat bovendien accurater was. Tot slot was er een positief effect op de beoordeling van leerlingen voor het vak science.

Aanbevelingen

Het loont de moeite als leraren het huiswerk en de bijbehorende instructie zorgvuldig ontwerpen: een duidelijke inhoud, opmaak, instructie én heldere aanwijzingen voor de ouders. Vooral als ouders een rol krijgen toebedeeld bij de opdracht, het experiment of de activiteit draagt dat bij aan de effectiviteit van de ouderlijke inzet bij huiswerk.

Ga naar artikel