Instrumenten
icoon instrumenten

Waalwijk Taalrijk | Aanpak taal - ouder en kind samen

Waalwijk Taalrijk is een programma dat een gezamenlijke aanpak beoogt om laaggeletterdheid en taalachterstanden bij kinderen te voorkomen. Verschillende partners binnen de gemeente werken samen om de (taal)ontwikkeling van kinderen te stimuleren én ouders taalvaardiger te maken. 

Beschrijving

Waalwijk Taalrijk is een programma binnen de gemeente Waalwijk waarin gemeente en educatieve partners samenwerken op drie pijlers: taal (woordenschat, leesbevordering en educatief partnerschap met ouders. In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt volgens een integrale aanpak met als belangrijkste uitgangspunten: gelijkwaardigheid en een doorgaande lijn.

Voorbeelden van uitwerkingen in het onderwijs zijn:

  1. Naschools leesavontuur: een leesconsulent organiseert naschoolse activiteiten gericht op leesbevordering bij kinderen uit groep 4 t/m 8. Voorlezen, samen lezen, boekproeverijen en spelen met taal. De leesconsulent richt zich ook op de leerkrachten met bijeenkomsten en er zijn workshops voor de ouders.
  2. Leesplezier voor jongeren (VO): Alle VO-scholen in Waalwijk werken structureel samen aan het verhogen van de taalvaardigheden van leerlingen in leerjaar 1 en 2, in het bijzonder de leesvaardigheid. In deze samenwerking zijn de ouders van de leerlingen volwaardige partner en zij ondersteunen/stimuleren de kinderen in de thuissituatie.
  3. Cursus Taal voor thuis: in deze cursus ondersteunen vrijwilligers ouders om de betrokkenheid bij de (taal)ontwikkeling van hun kind te vergroten. Ouders leren over de taalontwikkeling van hun kind en activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.
Ga naar instrument