Instrumenten
icoon instrumenten

Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de VVE

Dit stappenplan is bestemd voor professionals in de VVE (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen van de basisschool) en biedt inspiratie en kennis om ouderbetrokkenheid in de VVE vorm te geven.

Beschrijving

Dit stappenplan kunnen organisaties gebruiken om verschillende doelen te bereiken. Dat kan het pedagogisch doel zijn (de benadering van peuters en kleuters thuis en op de locatie), het toerustingsdoel (hebben leid(st)ers en ouders voldoende handvatten om een partnerschap op te zetten), het organisatorische doel (ouders voeren activiteiten uit en/of helpen eraan mee) of het democratische doel (ouders denken mee over het beleid van de locatie, informeel of formeel in de oudercommissie).

Welk doel je ook wil bereiken: het is goed om steeds vaste stappen te doorlopen. Dat begint met het vaststellen van behoeftes en kansen, waarna een visie ontwikkeld moet worden, samen met het hele team. Vervolgens wordt er een plan opgesteld waarin concrete doelen worden opgenomen die, na uitvoering geëvalueerd worden. Dit stappenplan biedt concrete vragen om deze stappen succesvol te doorlopen.

Ga naar instrument