Instrumenten
icoon instrumenten

Sporen

Het doel van Sporen is het vergroten van de kans op een succesvolle schoolloopbaan op passend niveau. Het doel voor de ouders is actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind(eren). De visie achter Sporen is dat alle direct betrokkenen (kinderen, ouders en professionals) actief deel uitmaken van een democratische leer- en leefgemeenschap.

Beschrijving

Sporen is een vve-programma gebaseerd op de pedagogische filosofie van Reggio Emilia, dieuitgaat van een competent, nieuwsgierig en leergierig kind, dat altijd uit is op communiceren. Sporen is een integraal pedagogisch-educatief programma dat breed en verbindend van aard is en aansluit bij de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. Het open aanbod gaat samen met een strakke organisatie en structuur. De kinderen werken dagelijks in kleine groepjes op gezette tijden aan onderwerpen die hen bezighouden, op basis van een plan. Het programma wordt gekenmerkt door een expliciete link naar diversiteit, is sterk gericht op het leggen van verbindingen (bijv. tussen de activiteiten en materialen, tussen de leefomgevingen van het kind thuis en op school, tussen kinderen onderling, tussen ontwikkelingsgebieden etc.) en werkt met doorlopende onderzoeksactiviteiten over een langere periode. Daarnaast staan voorlezen, dansen, zingen en verhalen vertellen dagelijks op het programma. Uitgangspunt is dat kinderen het meest van elkaar leren. Ouders worden ook continue betrokken bij het proces, om zo ook de verbinding naar thuis te blijven leggen.

Ga naar instrument