Instrumenten
icoon instrumenten

Ouders en huiswerk: interactieve opdrachten voor thuis

Interactieve thuisopdrachten zijn opdrachten die leerlingen helpen op een toegankelijke, interactieve manier hun ouders te betrekken bij iets wat zij op school leren.

Beschrijving

Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn het interviewen van hun ouders, of het samen doen van een proefje waarvan ze de uitkomsten met elkaar vergelijken. De opdrachten zijn ontworpen in het kader van een van een promotieonderzoek waarbij leraren van vijftien scholen samen met een team onderzoekers huiswerkopdrachten hebben ontworpen, geïmplementeerd en getest. Zij gingen na of thuisopdrachten bijdragen aan een positieve thuisbetrokkenheid, rolperceptie en zelfvertrouwen van ouders en aan de motivatie, het welbevinden en de studieresultaten van de leerlingen. 

Het project levert ontwerpregels voor en voorbeeldsets van huiswerkopdrachten op.Het project loopt van 2018 t/m 2021. 

Ga naar instrument