Instrumenten
icoon instrumenten

Ouders Actief

De doelstelling van Ouders Actief is om de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties te vergroten. De cursus bereikt dit door op verschillende onderwerpen in te zetten: het versterken van de inhoud en kwaliteit van de interactie tussen ouders en kinderen, maar ook het vergroten van kennis en zelfvertrouwen van ouders.

Beschrijving

De ouderscursus 'Ouders Actief' is opgezet voor laagopgeleide ouders. Het uiteindelijke doel van de cursus is om de onderwijskansen van kinderen in achterstandssituaties te vergroten. De cursus wil dit bereiken door de kennis en vaardigheden van ouders op het gebied van de (taal)ontwikkeling van hun kinderen te vergroten. Kenmerkend voor 'Ouders Actief' is dat de modulaire opzet thematisch is. Er zijn zes thema's die verdeeld zijn over twee programmaboeken (0-2 jaar en 2-6 jaar): de ontwikkeling van het jonge kind, ouder-kindinteractie, de peuterspeelzaal, basisonderwijs, voorlezen en ouderschap. Ook is er de mogelijkheid tot het opzetten van een aparte vadercursus als in de praktijk blijkt dat alleen moeder aan de cursus deelnemen. Het doel van deze cursus is dat vaders worden geïnformeerd over de belangrijkste onderwerpen van de cursus en dat zij gaan nadenken over hun eigen rol bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen.

Ga naar instrument