Instrumenten
icoon instrumenten

Goed, Beter, Best 2.0

Goed, Beter, Best! 2.0 is een programma voor ouders van kinderen in de vve. Het programma heeft als doel de kansen van kinderen te vergroten door ouders te betrekken bij VVE, en door ouders en school echt partners van elkaar laten worden.

Beschrijving

Het programma Goed, Beter, Best! 2.0 werkt aan drie pijlers: het onderwijsondersteunend gedrag van ouders, partnerschap met school en de taalontwikkeling van opvoeders. Opvoeders leren in de cursus over de thema’s en activiteiten in de vve-groepen. Daarnaast wordt hun kennis over school vergoot. Ze leren bijvoorbeeld wat er op school gebeurt en wat er van ouders en opvoeders verwacht wordt. Ook leren opvoeders wat ze thuis met hun kind(eren) kunnen doen in het verlengde van wat er op de vve-groep gedaan wordt. Het onderwerp van elke les aan ouders is gekoppeld aan de vve-thema’s waaraan de groep van hun kind(eren) op dat moment werkt. Het uiteindelijke doel van het programma is dat de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) vergroot en het educatief partnerschap wordt versterkt.

Ga naar instrument