Instrumenten
icoon instrumenten

Beleidsplan ouderbetrokkenheid

OBS Al Hambra heeft samen met ouders een beleidsplan gemaakt omtrent ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap op de school. De school heeft vooral geïnvesteerd in visieontwikkeling, contact en met ouders nagedacht hoe ze invulling kunnen geven aan educatief partnerschap. 

Beschrijving

Binnen dit plan heeft de school onder meer beschreven dat school en thuis geen gescheiden werelden  zijn, maar dat deze werelden in elkaar overlopen. Ouders en school zijn gelijkwaardige partners die constructief met elkaar willen samenwerken omwille van het kind.

Zo heeft de school bijvoorbeeld individuele startgesprekken geïmplementeerd tussen ouder en leerkracht, om zo verwachtingen af te stemmen aan het begin van het schooljaar.

Ook worden ouders gestimuleerd om thuis aan opdrachten te werken met hun kind, zonder dat dit als huiswerk wordt gezien. De school verzorgt spelenderwijs educatieve activiteiten waarin ouders gesteund worden in het ondersteunen van hun kind thuis. Dit is in samenwerking met de ouderraad en de stuurgroep Ouderbetrokkenheid van de school. 

Ga naar instrument